ליצירת קשר  

מי אנחנו  

קורסים  

תודות  

חדשות  

דף הבית

רשיון Creative Commons

מדריך זה הוא תחת רשיון Creative Commons על מנת לתת יותר זכויות יוצרים שמאפשר Creative Commons.מדריך זה מבוסס על המדריך באנגלית www.googleguide.com של ננסי בלקמן Nancy Blachman.

הנכם חופשיים:

  • להעתיק, הפיץ, להציג, ולבצע את העבודה

  • ליצור עבודות נגזרות

תחת התנאים הבאים:

  דרישת ייחוס. עליך לתת ייחוס וקישור לגרסה המקורית או לאתר הבית www.googleguide.co.i.

לא ניתן להשתמש בעבודה זו למטרות מסחריות.

  • בכל שימוש חוזר ביצירה או הפצה, עליך להבהיר לאחרים את תנאי הרישיון ביצירה זו.

  • ניתן לוותר על כל אחד מהתנאים הנ"ל בכפוף לקבלת רשות מבעלי זכויות היוצרים.

זכותך לשימוש הוגן וזכויות אחרות הקבועות בדין אינן מושפעות בשום דרך על-ידי התנאים הנ"ל.

זו גירסה קריאה המסכמת את המסמך המשפטי (הרישיון המלא) הזמין ברשת: creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/legalcode.

 

Creative Commons

Top